จ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 843 บาท(4) 7 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 200,000 บาท

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมแค่เดือนละ 843 บาท(4) เพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 90 ปี

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินคืน 2% ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-16

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 200,000 บาท

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 837.90 882.60
31 843.00 888.40
32 848.20 894.40
33 853.80 900.90
34 859.50 907.70
35 865.50 914.80

จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 1,675.80 1,765.20
31 1,686.00 1,776.80
32 1,696.40 1,788.80
33 1,707.60 1,801.80
34 1,719.00 1,815.40
35 1,731.00 1,829.60

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 2,513.70 2,647.80
31 2,529.00 2,665.20
32 2,544.60 2,,683.20
33 2,561.40 2,702.70
34 2,578.50 2,723.10
35 2,596.50 2,744.40
Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

ข้อมูลครบ เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขายอย่างใส่ใจ และยังได้รับของสมนาคุณต่างจากที่อื่นๆ

 

ทิพย์,
กรุงเทพฯ

ตัวเวปไซต์ดึงดูดความสนใจได้ดี รายละเอียดการซื้อและผลประโยชน์ชัดเจน ไม่ทำให้เข้าใจยาก

 

กร,
นนทบุรี

ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลต่างๆเพียงไม่นาน ก็สามารถตัดสินใจซื้อประกันได้เลย เพราะตัวเวปไซต์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆค่อนข้างชัดเจน

 

ป๊อป,
กรุงเทพฯ

โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7 เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อประกันชีวิตโครงการเมืองไทย Whole life 90/7 ให้กับลูกที่พึ่งเกิดใหม่ของคุณ สมมุติว่าคุณเลือกทุนประกัน 300,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จะได้รับเงินจ่ายคืน 2% ของทุนประกัน (1,500 บาท) ทุกทุกปี จนถึงครบอายุ 89 ปี หมายความว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตของคนคนหนึ่ง คุณจะได้รับเงินผลประโยชน์รวม 111,000 บาท (ตั้งแต่อายุ 16 จนถึง 90 ปี) โดยมีทุนประกันชีวิต300,000 บาท แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ แต่ก็ใช้ในการดูแลค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

 

นอกจากนั้น หากคุณลงทะเบียนผ่าน rabbit finance ขั้นตอนต่างๆในการทำประกันชีวิตที่ยุ่งยากนี้จะซับซ้อนน้อยลง บวกด้วยของสมนาคุณสุดพิเศษ นาฬิกาบลูทูธ มูลค่ากว่า 2,500 บาท เฉพาะลูกค้าของ rabbit finance เท่านั้น

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อทำการนัดหมายให้เมืองทยประกันชีวิตติดต่อกลับ
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต

(1) รับเงินจ่ายคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 - ครบอายุ 89 ปี
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(3) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

(4) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 31 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชีพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยในความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย Whole Life 90/7

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ขอยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
 

 1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
 3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

 

คำเตือน:

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*สนุบสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณของ rabbit finance

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ซื้อประกันชีวิตกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและได้กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บเพจของ rabbit finance เท่านั้น
 2. ทาง rabbit finance จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อยกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณต้องถือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและของรางวัลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทาง rabbit finance จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม และของสมนาคุณจะถึงลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้รับการยืนยันรายชื่อจากบริษัทที่รับประกันชีวิต
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. การรับประกันของสมนาคุณเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทซัพพลายเออร์กำหนดเท่านั้น
 8. ติดตามของรางวัลได้ที่ line id : @rabbittax พร้อมใส่ข้อมูลดังนี้ และทางเราจะดำเนินการตามของรางวัลภายใน 1 – 2 วันทำการ
  • สอบถามติดตามของสมนาคุณ [ชื่อบริษัทที่ตามของรางวัล]
  • เลขกรมธรรม์ ที่ได้รับมาจากบริษัทผู้รับประกัน และวันที่ทำการตกลงซื้อประกัน
  • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำประกัน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

โปรโมชั่น

เตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตวัยเกษียณ

เกษียณแล้วยังไงก็สบาย เพราะเราจ่ายบำนาญให้จนถึงอายุ 85 ปี

เก็บเงินอยู่พร้อมผลประโยชน์ที่แน่นอน

ออมง่ายๆแค่วันละ 64 บาท พร้อมเงินจ่ายคืนให้ทุกปี

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์