ทำ 1 ได้ถึง 2 ทั้งสะสมทรัพย์
และความคุ้มครองตลอดชีวิต


จ่ายสั้นแค่ 7 ปี ใช้ลดหย่อนภาษีได้(3)
อยากรู้เพิ่ม ถามเราสิ กรอกชื่อเลย!

ชื่อ - สกุล

ปรึกษาฟรี!

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน
gift

เลือกรับของสมนาคุณตามใจชอบ มูลค่าสูงสุดกว่า 6,000 บาท* ​ดูรายละเอียดด้านล่างเลย!

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ในความร่วมมือกับ

จ่ายเบี้ยแค่เดือนละ 2,513.70 บาท 7 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 606,000 บาท
กับโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

coverage

ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี บริษัทเอกชน

 • ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • ซื้อประกันชีวิต ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนๆละ 2,513.70 บาท

รับเงินจ่ายคืนสูง

 • รับเงินจ่ายคืน 2%(2) ทุก 2 ปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2–14
 • รับเงินจ่ายคืน 2%(2) ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่16-ครบอายุ89ปี
 • มีเงินจ่ายคืนระหว่างปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 162%(2)

coverage
coverage

รับผลประโยชน์คุ้มค่า

 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 606,000 บาท
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี(3)
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

เลือกรับของรางวัล ง่ายๆแค่คลิก

Reward มูลค่ากว่า 2,000 บาท Reward มูลค่ากว่า 4,990 บาท Reward มูลค่ากว่า 6,000 บาท เลือกรับของรางวัล
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด
Reward มูลค่ากว่า 1,590 บาท Reward มูลค่ากว่า 5,590 บาท Reward มูลค่ากว่า 2,000 บาท เลือกรับของรางวัล
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด
Reward มูลค่ากว่า 5,900 บาท Reward มูลค่ากว่า 2,000 บาท Reward มูลค่ากว่า 2,000 บาท เลือกรับของรางวัล
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
837.90
882.60
31
843.00
888.40
32
848.20
894.40
33
853.80
900.90
34
859.50
907.70
35
865.50
914.80
ปรึกษาฟรี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
1,675.80
1,765.20
31
1,686.00
1,776.80
32
1,696.40
1,788.80
33
1,707.60
1,801.80
34
1,719.00
1,815.40
35
1,731.00
1,829.60
ปรึกษาฟรี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
2,513.70
2,647.80
31
2,529.00
2,665.20
32
2,544.60
2,683.20
33
2,561.40
2,702.70
34
2,578.50
2,723.10
35
2,596.50
2,744.40
ปรึกษาฟรี

ไอโฟน 7 128 GB

มูลค่า 30,500 บาท

 

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

มูลค่า 40,000 บาท

รีวิวจากลูกค้า

customer

คุณเฟิร์น, กรุงเทพฯ

หน้าเว็บไซต์ดูสบายตาดี ใช้ง่่าย ข้อมูลเยอะแต่ก็อ่านง่าย และละเอียดดี ไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลให้วุ่นวาย

customer

คุณหนิง, กรุงเทพฯ

ปกติเวลาหาประกัน จะชอบไปเจอแต่เว็บที่ดูยากๆ ข้อมูลลายตาไปหมด แต่เว็บนี้ดี ข้อมูลครบแล้วก็เข้าใจง่าย

สิทธิประโยชน์

 • รับเงินจ่ายคืนระหว่างปีกรมธรรม์(1)
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

 • รับความคุ้มครองชีวิต ตลอดสัญญา 100%(2)
 • ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้(3)

Benefits schema

จ่ายสั้นแค่ 7 ปี ใช้ลดหย่อนภาษีได้(3)
อยากรู้เพิ่ม ถามเราสิ กรอกชื่อเลย!

ชื่อ - สกุล

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ปรึกษาฟรี!

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต
 3. ได้ประกันชีวิตตามที่ต้องการ

(1) รับเงินจ่ายคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 - ครบอายุ 89 ปี
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
(3) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- โครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
คำเตือน: ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดในกรมธรรม์ 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยในความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
 

 1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
 3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ได้ทำการตกลงทำประกันชีวิตกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและได้กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บเพจของ rabbit finance เท่านั้น
 2. ทาง rabbit finance จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อยกับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 3. เงื่อนไขการรับของสมนาคุณข้างต้นขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเเละเเก้ไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. จะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการถือกรมธรรม์ครบ 30-60 วัน นับจากวันที่ตกลงทำกับบริษัทผู้รับประกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 5. ทาง rabbit finance จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม และของสมมนาคุณจะถึงลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้รับการยืนยันรายชื่อจากบริษัทที่รับประกันชีวิต
 6. ทาง rabbit finance ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของสมมนาคุณหลังจากที่ทำการยืนยันสิทธิ์การรับของสมมนาคุณแล้ว
 7. ของสมมานาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. การรับประกันของสมมนาคุณเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทซัพพลายเออร์กำหนดเท่านั้น
 9. สำหรับโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าจะมีสิทธิ์ในช่วงเวลาของแต่ละโปรโมชั่น ณ วันที่วันที่ตกลงทำประกันชีวิตกับบริษัทผู้รับประกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 10. ติดตามของรางวัลได้ที่ line id : @rabbittax พร้อมใส่ข้อมูลดังนี้ และทางเราจะดำเนินการตามของรางวัลภายใน 1 – 2 วันทำการ
  • สอบถามติดตามของสมมาคุณ [ชื่อบริษัทที่ตามของรางวัล]
  • เลขกรมธรรม์ ที่ได้รับมาจากบริษัทผู้รับประกัน และวันที่ทำการตกลงซื้อประกัน
  • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำประกัน