เริ่มต้นออมเดือนละ 1,980 บาท(4) แค่ 7 ปีกับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

เริ่มออมวันนี้ รับเต็มสิทธิประโยชน์

เริ่มออมวันนี้ รับเต็มสิทธิประโยชน์

ออมง่ายๆเริ่มต้นแค่เดือนละ 1,980 บาท(4) แค่ 7 ปี และคุ้มครองนานถึง 14 ปี

รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์

รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์

จ่ายเงินคืนให้ 3%(1) ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-7 และ 5%(1) ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8-13

ผลประโยชน์คุ้มค่าตลอดสัญญา

ผลประโยชน์คุ้มค่าตลอดสัญญา

รับเงินครบกำหนดสัญญา 135%(1) รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186%(1)

ตารางเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 1,980.00 1,988.80
31 1,980.00 1,988.80
32 1,980.00 1,988.80
33 1,980.00 1,988.80
34 1,980.00 1,988.80
35 1,980.00 1,988.80

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 5,715.60 5,742.00
31 5,715.60 5,742.00
32 5,715.60 5,742.00
33 5,715.60 5,742.00
34 5,715.60 5,742.00
35 5,715.60 5,742.00

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 9,350.00 9,493.00
31 9,350.00 9,493.00
32 9,350.00 9,493.00
33 9,350.00 9,493.00
34 9,350.00 9,493.00
35 9,350.00 9,493.00
Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวลูกค้า

เนื้อหาและรายละเอียดในเวปไซต์ค่อนข้างชัดเจนและเข้าใจง่าย ทำให้หาข้อมูลและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะ

 

กวาง,
กรุงเทพฯ

การซื้อประกันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและเข้าใจยาก เมื่อลองเข้ามาดูข้อมูลผ่านทาง Rabbit Finance

 

นัท,
นครปฐม

ข้อมูลครบถ้วน ไม่ซับซ้อน ทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นเยอะ

 

โป้ง,
ปทุมธานี

เมื่อมีทรัพย์ก็อยากจะรักษาเอาไว้ ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย โดยเฉพาะเมื่อมีครอบครัวและภาระต่างๆที่ต้องดูแล หากไม่เริ่มสะสมทรัพย์ไว้เสียตั้งแต่วันนี้ อนาคตหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ทรัพย์สินที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้อาจจะหมดไปด้วยเหตุจำเป็นก็ได้

 

แม้จะไม่ใช่การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการเก็บเงินที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ต้องกลัวขาดทุน ไม่ต้องใช้เงินก้อน ไร้ความเสี่ยง จ่ายครบตรงเงื่อนไขกรมธรรม์ รับความคุ้มครองและทุนประกันคืนแน่นอน และหากเป็นประกันออมทรัพย์อย่างเมืองไทย super saving 14/7 คุณยังรับเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาความคุ้มครอง ด้วยการออมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ผลประโยชน์

 • รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51%(1)
 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%(1)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 135%(1)

 

ความคุ้มครอง

 • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%(1)
 • ได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(3)
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี

 

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการ Super saving 14/7 สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย รวมถึงช่วยคุณเริ่มฝึกนิสัยออมเงินอีกด้วย 

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อทำการนัดหมายให้เมืองไทยประกันชีวิตติดต่อกลับ
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต

เพียงกรอกข้อมูลติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการคุ้มครองตลอดชีพหรือสะสมทรัพย์ รอรับการติดต่อจากที่ปรึกษาด้านการทำประกันชีวิตเพื่อเลือกทำข้อเสนอที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ตอบคำถามเรื่องการประกันภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มเติม

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51
(3) กรณีผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ปี) ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้น ระหว่างครบรอบปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพ จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย                                                                                  

(4) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชีพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

- โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยในความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูก้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่นไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือเดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

 

คำเตือน:

*ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณของ rabbit finace

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ซื้อประกันชีวิตกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและได้กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บเพจของ rabbit finance เท่านั้น
 2. ทาง rabbit finance จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อยกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณต้องถือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ตั่งแต่ 30 วันขึ้นไป นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและของรางวัลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทาง rabbit finance จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม และของสมนาคุณจะถึงลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้รับการยืนยันรายชื่อจากบริษัทที่รับประกันชีวิต
 6. ของสมานาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. การรับประกันของสมนาคุณเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทซัพพลายเออร์กำหนดเท่านั้น
 8. ติดตามของรางวัลได้ที่ line id : @rabbittax พร้อมใส่ข้อมูลดังนี้ และทางเราจะดำเนินการตามของรางวัลภายใน 1 – 2 วันทำการ
  • สอบถามติดตามของสมนาคุณ [ชื่อบริษัทที่ตามของรางวัล]
  • เลขกรมธรรม์ ที่ได้รับมาจากบริษัทผู้รับประกัน และวันที่ทำการตกลงซื้อประกัน
  • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำประกัน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

โปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม ดูแลให้ตลอดชีพ

ชำระเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี

เตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตวัยเกษียณ

เกษียณแล้วยังไงก็สบาย เพราะเราจ่ายบำนาญให้จนถึงอายุ 85 ปี

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์