อุ่นกาย สบายใจ ก่อนเกษียณและหลังเกษียณ ด้วยเบี้ยเรื่มต้นแค่เดือนละ 300.80 บาท(2)

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ

จ่ายเบี้ยเรื่มต้นแค่ 300.80 บาท/เดือน(2) ถึงอายุ 60 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ

คุ้มครองตั้งแต่ก่อนเกษียณ

คุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุดถึง 250,000 บาท และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หลังเกษียณก็ยังได้รับเงินบำนาญ

หลังเกษียณก็ยังได้รับเงินบำนาญ

เพราะรับรองการจ่ายเงินบำนาญหลังเกษียณปีละ      12%(3) จนถึงครบอายุ 85 ปี

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Smile Retirement

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 460.70 470.80
31 483.40 492.90
32 507.90 516.70
33 534.40 542.60
34 563.00 570.60
35 594.20 601.10

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 1,349.10 1,379.40
31 1,417.20 1,445.70
32 1,490.70 1,517.10
33 1,570.20 1,594.80
34 1,656.00 1,678.80
35 1,749.60 1,770.30

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
30 2,193.50 2,244.00
31 2,307.00 2,354.50
32 2,429.50 2,473.50
33 2,562.00 2,603.00
34 2,705.00 2,743.00
35 2,861.00 2,895.50

 

Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

ตาราง รูปภาพ รวมถึงข้อมูลที่แสดงบนหน้าเวปชัดเจนมาก เข้าใจง่าย และยังทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นด้วย

 

กลอย,
นนทบุรี

การซื้อประกันเคยเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยาก แต่ Rabbit Finance สามารถทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นเยอะ 


ทราย,
กรุงเทพฯ

รายละเอียดเบี้ยประกันและความคุ้มครองต่างๆบนหน้าเวปอ่านง่าย สบายตา และเจ้าหน้าที่ call center ก็พูดจาสุภาพ เป็นกันเอง

 

บอล,
สมุทรปราการ

 

โครงการเมืองไทย Smile Retirement แบบประกันภัยเมืองไทย 8560 G15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สะสมทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้เป็นหลักประกันชีวิตวัยเกษียณว่าสภาวะทางการเงินของคุณจะไม่ฝืดเคือง มีเงินใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากใคร ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่าหลังเกษียณอายุ

 

สิทธิประโยชน์ก่อนเกษียณ

 • ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี จนก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) และบวกเพิ่มขึ้นปีละ 10%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ ยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 54 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ

หลังเกษียณ สิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินบำนาญเป็นรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง  ยกต้วอย่าง คุณทำทุนประกัน 100,000 บาท คุณจะได้รับเงินบำนาญ 8,333 บาท ทุกปีกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนถึงครบอายุ 85 ปี (รวม 208,325 บาท) โดยเงินส่วนนี้จะช่วยในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ แม้จะไม่ใช่รายรับที่มากนัก แต่เงินบำนาญเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินออมตลอดชีวิตของเรา ไว้ใช้ทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนใคร

 

 • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12%(3) ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%(3)
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี(4)

 

หากคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เมื่อถึงวัยเกษียณ ประกันชีวิตแบบบำนาญและทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงานจะทำให้คุณใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสบายใจบวกด้วยประกันชีวิตที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างทางด้วย

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อทำการนัดหมายให้เมืองไทยประกันชีวิตติดต่อกลับ
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต

(1) เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 54 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชึพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
(3) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(4) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

 

หมายเหตุ
- โครงการเมืองไทย Smile Retirement เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
- กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับเงินบำนาญแล้ว จะไม่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ


ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

คำเตือน

*ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

*สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณของ rabbit finance

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ซื้อประกันชีวิตกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและได้กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บเพจของ rabbit finance เท่านั้น
 2. ทาง rabbit finance จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อยกับบมจ. เมืองไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิได้รับของสมนาคุณต้องถือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและของรางวัลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทาง rabbit finance จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม และของสมนาคุณจะถึงลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้รับการยืนยันรายชื่อจากบริษัทที่รับประกันชีวิต
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. การรับประกันของสมนาคุณเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทซัพพลายเออร์กำหนดเท่านั้น
 8. ติดตามของรางวัลได้ที่ line id : @rabbittax พร้อมใส่ข้อมูลดังนี้ และทางเราจะดำเนินการตามของรางวัลภายใน 1 – 2 วันทำการ
  • สอบถามติดตามของสมนาคุณ [ชื่อบริษัทที่ตามของรางวัล]
  • เลขกรมธรรม์ ที่ได้รับมาจากบริษัทผู้รับประกัน และวันที่ทำการตกลงซื้อประกัน
  • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำประกัน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

โปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม ดูแลให้ตลอดชีพ

ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี

เก็บเงินอยู่พร้อมผลประโยชน์ที่แน่นอน

ออมง่ายๆแค่วันละ 64 บาท พร้อมเงินจ่ายคืนให้ทุกปี

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์