เกษียณแล้ว ยังไงก็สบาย!
ใช้ลดหย่อนภาษีได้(1)


เริ่มเดือนละ 300.80 บาท(2)

คุ้มครองก่อนและหลังเกษียณ สนใจ กรอกชื่อเลย!

ชื่อ - สกุล

ปรึกษาฟรี!

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน
gift

รับฟรี! นาฬิกาข้อมือบลูทูธอัจฉริยะ มูลค่ากว่า 2,500 บาท*
ดูรายละเอียดด้านล่างเลย!

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ในความร่วมมือกับ

จะก่อนหรือหลังเกษียณ ก็สบาย เริ่มง่ายๆ แค่เดือนละ 300.80 บาท
กับโครงการเมืองไทย Smile Retirement

coverage

ตัวอย่างเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตเกษียณ

 • ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • ซื้อประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เดือนละ 406.70 บาท

คุ้มครองตั้งเเต่ก่อนเกษียณ

 • คุ้มครองชีวิต(ก่อนรับบำนาญ) สูงสุด 250,000 บาท
 • ชำระเบี้ยถึงครบอายุ 60 ปีรวม 165,852 บาท
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้(1)

coverage
coverage

คุ้มครองหลังเกษียณอายุ 60 ก็สบายๆ

 • รับเงินบำนาญปีละ 12% (3) = 12,000 บาท จนครบอายุ 85 ปี
 • รวมผลประโยชน์ที่ได้รับตลอดสัญญาสูงสุดถึง 312,000 บาท
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี(4)

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Smile Retirement

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
460.70
470.80
31
483.40
492.90
32
507.90
516.70
33
534.40
542.60
34
563.00
570.60
35
594.20
601.10
ปรึกษาฟรี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
1,349.10
1,379.40
31
1,417.20
1,445.70
32
1,490.70
1,517.10
33
1,570.20
1,594.80
34
1,656.00
1,678.80
35
1,749.60
1,770.30
ปรึกษาฟรี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
อายุ
เพศหญิง
เพศชาย
30
2,193.50
2,244.00
31
2,307.00
2,354.50
32
2,429.50
2,473.50
33
2,562.00
2,603.00
34
2,705.00
2,743.00
35
2,861.00
2,895.50
ปรึกษาฟรี

รีวิวจากลูกค้า

customer

คุณหนิง, กรุงเทพ

สนใจเรื่องประกันชีวิตมาสักพักแล้ว ที่ตกลงทำก็เพราะเว็บไซต์นี้เลย ที่ให้ข้อมูลครบ เข้าใจง่าย เว็บไซต์ก็ใช้ไม่ยาก

customer

คุณนิต, ภูเก็ต

เว็บไซต์ให้ข้อมูลครบถ้วนดี แลวก็ยังอ่านง่าย กระชับ รู้สึกว่าน่าเชื่อถือดี เลยใช้เวลาไม่นานตอนตัดสินใจ

สิทธิประโยชน์

เมืองไทยประกันชีวิตสมายล์ รีไทร์เมนท์ เป็นรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นรูปแบบของการสะสมทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้เป็นหลักประกันชีวิตวัยเกษียณว่าสภาวะทางการเงินของคุณจะไม่ฝืดเคือง มีเงินใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากใคร ซ้ำยังมีมรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานและครอบครัวต่อไป ยกตัวอย่างง่ายๆว่านายเออายุ 35 ปี มีครอบครัวและบุตรต้องเลี้ยงดู และใฝ่ฝันถึงชีวิตวัยเกษียณ จึงเลือกทำประกันชีวิต Smile Retirement ด้วยทุนประกัน 300,000 บาท นี่คือรายละเอียดที่นายเอต้องรับผิดชอบ

 

 • เบี้ยประกันภัยชีวิตเริ่มต้น 1,770 บาทต่อเดือน (21,240 บาทต่อปี) จนถึงอายุ 60 ปี (เกษียณ)
 • ไม่ผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีเวนเงินคืนหรือต้องการรับผลประโยชน์

 

ตลอดระยะเวลา 25 ปี (จนถึง 60 ปี) นายเอจะได้รับความคุ้มครองส่วนของประกันชีวิต ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป (ปีละ 10%) จนถึง 250% หลังจากหมดระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิตแล้ว นายเอจะได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณ 12% ทุกทุกปีกรมธรรม์ จนถึงอายุ 85 สูงสุด 312% จากทุนประกันตั้งต้น

ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250% (3) โดย

 

 • ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% (3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี จนก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100% (3) และบวกเพิ่มขึ้นปีละ 10% (3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • โครงการเมืองไทย Smile Retirement หรือ เมืองไทย 8560 G15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 54 ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ตลอดระยะเวลาสัญญา
 • การทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุในรูปแบบของประกันเสริมจะทำให้ได้เบี้ยประกันที่ราคาพิเศษกว่า และมีระยะเวลาสัญญาที่ต่อเนื่องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นการยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวที่คุ้มค่าเท่าๆกับการซื้อกรมธรรม์แยกสองชนิด

 

การเวนคืนสำหรับการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นไม่สามารถรับผลประโยชน์คืนได้เต็มที่ หากคุณเลือกทำประกันชีวิตแล้ว การจ่ายให้ครบตลอดระยะสัญญาจะทำให้สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับคุ้มค่ากว่า

 

เมื่อหมดช่วงอายุความคุ้มครองของประกันชีวิตแล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินบำนาญเหมือนกับการทำงานราชการ เป็นรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง ตีไปว่าคุณทำทุนประกัน 100,000 บาท คุณจะได้รับเงิน 8,333 บาท ทุกปีกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนถึง 85 ปี (รวม 208,325 บาท) โดยเงินส่วนนี้จะช่วยในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ แม้จะไม่ใช่รายรับที่มากนัก แต่เงินบำนาญเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินออมตลอดชีวิตของเรา ไว้ใช้ทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนใคร

 

 • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12%(3) ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%(3)
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี (4)

 

หากคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เมื่อถึงวัยเกษียณ ประกันบำนาญและทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงานจะทำให้ลูกหลานและครอบครัวดูแลคุณได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นภาระหรือปัญหาของใคร ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวหรือแม้แต่การออมเงินในบัญชีธนาคารก็ดีทั้งนั้น บวกด้วยประกันชีวิตที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างทางด้วย

 

Benefits schema

คุ้มครองทั้งก่อนและหลังเกษียณ 
สนใจ กรอกชื่อเลย!

ชื่อ - สกุล

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ปรึกษาฟรี!

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

1. ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250%(3)

2. หลังเกษียณที่ครบอายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12%(3)ทุกปี

 จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 312%(3)

3. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี

(1) เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 54
(2) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชึพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
(3) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(4) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

- โครงการเมืองไทย Smile Retirement เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
- กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับเงินบำนาญแล้ว จะไม่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

สนับสนุนของสมนาคุณโดย rabbit finance

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ได้ทำการตกลงทำประกันชีวิตกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและได้กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บเพจของ rabbit finance เท่านั้น
 2. ทาง rabbit finance จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันเป็นที่เรียบร้อยกับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 3. เงื่อนไขการรับของสมนาคุณข้างต้นขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเเละเเก้ไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. จะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการถือกรมธรรม์ครบ 30-60 วัน นับจากวันที่ตกลงทำกับบริษัทผู้รับประกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 5. ทาง rabbit finance จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม และของสมมนาคุณจะถึงลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้รับการยืนยันรายชื่อจากบริษัทที่รับประกันชีวิต
 6. ทาง rabbit finance ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของสมมนาคุณหลังจากที่ทำการยืนยันสิทธิ์การรับของสมมนาคุณแล้ว
 7. ของสมมานาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. การรับประกันของสมมนาคุณเป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทซัพพลายเออร์กำหนดเท่านั้น
 9. สำหรับโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าจะมีสิทธิ์ในช่วงเวลาของแต่ละโปรโมชั่น ณ วันที่วันที่ตกลงทำประกันชีวิตกับบริษัทผู้รับประกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 10. ติดตามของรางวัลได้ที่ line id : @rabbittax พร้อมใส่ข้อมูลดังนี้ และทางเราจะดำเนินการตามของรางวัลภายใน 1 – 2 วันทำการ
  • สอบถามติดตามของสมมาคุณ [ชื่อบริษัทที่ตามของรางวัล]
  • เลขกรมธรรม์ ที่ได้รับมาจากบริษัทผู้รับประกัน และวันที่ทำการตกลงซื้อประกัน
  • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ทำประกัน

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต
 3. ได้ประกันชีวิตตามที่ต้องการ