หลากหลายความคุ้มครอง พร้อมผลประโยชน์สูงสุด

Super Saving 14/7

Super Saving 14/7

ด้วยผลประโยชน์ ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 145%(1) และผลประโยชน์รวมสูงถึง 186%(1)

รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

รับเงินคืน 2% ทุกๆสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-16

Smile Retirement

Smile Retirement

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 312,000 บาท พร้อมรับเงินบำนาญทุกปี จนอายุครบ 85 ปี

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือน

เมืองไทย Super Saving 14/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
0 - 35 1,980.00 1,988.80
36 - 50 1,997.60 2,006.40
51 - 70 2,019.60 2,024.00

 

*ตารางแสดงเบี้ยประกันเริ่มต้นในแต่ละช่วงอายุ

เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
20 - 29   799.10   838.90
30 - 39   837.90   882.60
40 - 49   899.80   956.40
50 - 59 1,001.40 1,073.60

*ตารางแสดงเบี้ยประกันเริ่มต้นในแต่ละช่วงอายุ

เมืองไทย Smile Retirement

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
20 - 29    300.80   316.50
30 - 39    460.70   470.80
40 - 49    800.10   804.50
50 - 55 1,867.10 1,858.30

*ตารางแสดงเบี้ยประกันเริ่มต้นในแต่ละช่วงอายุ

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

รีวิวจากลูกค้า

ข้อมูลครบ เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขายอย่างใส่ใจ และยังได้รับของสมนาคุณต่างจากที่อื่นๆ

 

ทิพย์,
กรุงเทพฯ

ตัวเวปไซต์ดึงดูดความสนใจได้ดี รายละเอียดการซื้อและผลประโยชน์ชัดเจน ไม่ทำให้เข้าใจยาก

 

กร,
นนทบุรี

ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลต่างๆเพียงไม่นาน ก็สามารถตัดสินใจซื้อประกันได้เลย เพราะตัวเวปไซต์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆค่อนข้างชัดเจน

 

ป๊อป,
กรุงเทพฯ

โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7 เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อประกันชีวิตโครงการเมืองไทย Whole life 90/7 ให้กับลูกที่พึ่งเกิดใหม่ของคุณ สมมุติว่าคุณเลือกทุนประกัน 300,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จะได้รับเงินจ่ายคืน 2% ของทุนประกัน (1,500 บาท) ทุกทุกปี จนถึงครบอายุ 89 ปี หมายความว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตของคนคนหนึ่ง คุณจะได้รับเงินผลประโยชน์รวม 111,000 บาท (ตั้งแต่อายุ 16 จนถึง 90 ปี) โดยมีทุนประกันชีวิต300,000 บาท แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ แต่ก็ใช้ในการดูแลค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

เมื่อมีทรัพย์ก็อยากจะรักษาเอาไว้ ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย โดยเฉพาะเมื่อมีครอบครัวและภาระต่างๆที่ต้องดูแล หากไม่เริ่มสะสมทรัพย์ไว้เสียตั้งแต่วันนี้ อนาคตหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ทรัพย์สินที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้อาจจะหมดไปด้วยเหตุจำเป็นก็ได้

 

แม้จะไม่ใช่การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการเก็บเงินที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่ต้องกลัวขาดทุน ไม่ต้องใช้เงินก้อน ไร้ความเสี่ยง จ่ายครบตรงเงื่อนไขกรมธรรม์ รับความคุ้มครองและทุนประกันคืนแน่นอน และหากเป็นประกันออมทรัพย์อย่างเมืองไทย super saving 14/7 คุณยังรับเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาความคุ้มครอง ด้วยการออมทรัพย์ระยะสั้นเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ประกันชีวิตเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเหมือนกับกองทุนรวม LTF หรือกองทุนรวม RMF ได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจะเท่ากัน แม้โอกาสที่กองทุนรวมและการลงทุนจะมอบผลกำไรสูงกว่า แต่ความเสี่ยงก็สูงกว่าเช่นเดียวกัน ผลประโยชน์ไม่แน่นอน โอกาสขาดทุนสูงหากขาดการศึกษาข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำงานในแวดวงนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นกับประกันสะสมทรัพย์ อย่างแน่นอน

โครงการเมืองไทย Smile Retirement แบบประกันภัยเมืองไทย 8560 G15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สะสมทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้เป็นหลักประกันชีวิตวัยเกษียณว่าสภาวะทางการเงินของคุณจะไม่ฝืดเคือง มีเงินใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากใคร ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่าหลังเกษียณอายุ

 

สิทธิประโยชน์ก่อนเกษียณ

  • ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี จนก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 100%(3) และบวกเพิ่มขึ้นปีละ 10%(3) หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  • ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ ยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 54 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ

  • หลังเกษียณ สิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินบำนาญเป็นรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง  ยกต้วอย่าง คุณทำทุนประกัน 100,000 บาท คุณจะได้รับเงินบำนาญ 8,333 บาท ทุกปีกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนถึงครบอายุ 85 ปี (รวม 208,325 บาท) โดยเงินส่วนนี้จะช่วยในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ แม้จะไม่ใช่รายรับที่มากนัก แต่เงินบำนาญเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินออมตลอดชีวิตของเรา ไว้ใช้ทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนใคร
  • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12%(3) ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%(3)
  • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี(4)

 

หากคุณมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เมื่อถึงวัยเกษียณ ประกันชีวิตแบบบำนาญและทรัพย์สินที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มทำงานจะทำให้คุณใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสบายใจบวกด้วยประกันชีวิตที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างทางด้วย

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจ จากเมืองไทยประกันชีวิต

Smile Retirement

เตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตวัยเกษียณ

Super Saving 14/7

เก็บเงินอยู่พร้อมผลประโยชน์ที่แน่นอน

รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม ดูแลให้ตลอดชีพ

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์